Як утворюється Past Simple?

18.06.2020
Переглядів: 5 229

Past Simple, раніше Past Indefinite – це одна з модальних граматичних категорій, що означає час, а саме простий неозначений час. В англійській мові є три основні види речень: стверджувальне, заперечувальне та питальне. До кожного з цих речень, схема утворення Past Simple має певні відмінності. Past Simple під час стверджувального речення утворюється додаванням частки -ed до закінчення дієслова. Наприклад, зі слів look (дивиться), live (живе), play (грає) утворяться нові слова, які сигналізуватимуть про Past Simple, а саме looked (дивився), lived (жив), played (грав). Така схема працює не з усіма дієсловами, адже в англійській мові є велика кількість неправильних дієслів. Неправильні дієслова занесені в таблицю, яку зазвичай потрібно вивчити для формування Past Simple. У заперечувальному реченні додається слово did not після іменника, що й показує Past Simple. А в питальному реченні слово did стоїть на початку речення.