Які фізичні величини описують рух тіла по колу?

27.07.2020
Переглядів: 3 239

У фізиці рух тіла по колу — це обертальний рух матеріальної точки або тіла, коли вісь обертання в обраній системі відліку нерухома. У цьому випадку траєкторія точки або тіла є кругом. Рух може бути рівномірним (з постійною кутовою швидкістю) або нерівномірним (зі змінною кутовою швидкістю).

Для опису руху тіла по колу застосовують такі фізичні величини:

  • період обертання – фізичний термін, що характеризується часом, за який тіло робить повний оберт;
  • прискорення – фізична величина, яка визначає швидкість при якій змінюється швидкість тіла;
  • кутова швидкість – векторна величина, що характеризує швидкість і напрямок руху відносно центру;
  • імпульс – фізична величина, що є мірою механічного руху тіла;
  • момент імпульсу – величина, яка залежить від кількості маси, що обертається і те, як вона розподілена відносно осі обертання та з якою швидкістю відбувається саме обертання;
  • швидкість – фізична величина, що відповідає за швидкість переміщення та напрям руху;
  • частота – фізична величина, що дорівнює кількості повторень за одиницю часу;
  • довжина кола – довжина замкнутої плоскої кривої, що обмежує коло.

Прикладами кругового руху є штучний супутник на геостаціонарній орбіті, камінь на мотузці, що обертається по колу, автомобіль, що здійснює поворот, електрон, що рухається перпендикулярно постійному магнітному полю.