Де утворюються рибосоми?

22.04.2019
Переглядів: 6 352

Рибосоми – це гранулоподібні сферичні тільця малого розміру – від 15 до 35 нм. Кожна рибосома складається з двох субодиниць, що розташовуються в цитоплазматичному матриксі. Вони також можуть бути пов’язаними з мембранами ендоплазматичної сітки. Субодиниці рибосом, із яких вони складаються, знаходяться в ядерці. Вони окремо надходять до цитоплазми через ядерні пори. Кількість субодиниць рибосом у цитоплазмі залежить від синтетичної активності клітини. Їх кількість може вар’юватися від 100 до кількох тисяч на одну клітину. Головна функція субодиниць рибосом – синтез білків. Це доводиться тим, що найбільша кількість рибосом зосереджена в клітинах, які активно синтезують білки. У всіх типів ссавців рибосоми характеризуються подібністю структури й складу. Кожна субодиниця рибосоми складається з кількох різновидів молекул рРНК.