Що таке пунктуація?

12.12.2018
Переглядів: 2 821

Існує декілька пояснень поняття пунктуації. В першому випадку – це система правил, котрі пояснюють, як правильно вживати розділові знаки на письмі. Пунктуація також є розділом мовознавчої науки про використання розділових знаків. Звідси випливає пояснення ще одного терміну. Розділові знаки – це частина графічної системи мови, що позначається на письмі умовними знаками для поділу тексту за інтонацією або змістом. Іншими словами, пунктуація – це всі поширені розділові знаки: кома, тире, дефіс, крапка, дві і три крапки, крапка з комою, дужки, знаки оклику, питання і т.д. Кожен елемент пунктуації виконує важливу функцію. Так, наприклад, крапка ділить текст на речення, а три крапки вказують на те, що речення є неповним, а його думка – незакінчена. Кома розділяє частини складного речення, а тире – головні його частини. У реченнях розділові знаки можуть повторюватися або поєднуватися.