На чому основується періодизація історії України?

21.07.2020
Переглядів: 155

Сьогодні періодизація історії України все більше намагається інтегруватись з европейською періодизацію. А саме поділити історію на певні характерні етапи життя людини. Європейська періодизація заснована на таких періодах: доісторичний період (від появи людини до 3000 років до н.е); античність (800 років до н.е. – 476 років н. е); Середньовічний період (476 – 1494); Ранній новий час (1492 – 1789); Новий час (1789 – 1914); Новітній час (1914 – сьогодення).

Першим хто почав періодизувати історію України був Михайло Грушевський. Він поділив її на декілька основних періодів: Київська Русь (9 – 14 ст.), українські землі під впливом Литви та Польщі (14 – 16 ст.) та період від Гетьманщини до 1870-х років. Далі періодизацією України займалась комуністична партія, яка намагалася створити однакову історію для Радянського союзу. Після отримання незалежності періодизацією зайнявся канадський професор українського походження Орест Субтельний. Його робота основувалась на працях Грушевського і була високо оцінена істориками України, вона була поділена за найбільш характерними етапами розвитку країни.

Наразі періодизація України виглядає так: Додержавний етап (до 6 ст. н. е.); Середньовіччя (утворення Київської Русі, Київська Русь, доба литовського панування (6 – 16 ст.)); Ранньомодерна доба (період визвольної війни, Гетьманат, Руїна (16 – 18 ст.)), Нова доба (період російсько-австрійського панування на українських землях (18 ст. – 1914 рік), Новітній час (від Першої світової війни до сучасності). Як можна прослідкувати періодизація історії України дуже сильно збігається з періодизацією Європи.