На чому ґрунтується матеріалістичне розуміння історії?

25.07.2020
Переглядів: 142

Матеріалістичне розуміння історії — це певний філософський напрямок вчень про історичні процеси, які ґрунтуються на тому, що матеріальне виробництво змінює соціум та формує нові типи суспільних класів. Сутність цього напрямку полягає в матеріалістичному розумінні розвитку історії людських суспільств, яка є окремим випадком загального природного історичного процесу. Це вчення було розроблене К. Марксом і Ф. Енгельсом. Виділяють декілька основних понять на яких ґрунтується історичний матеріалізм: спосіб виробництва (поєднання продуктивних сил і виробничих відносин, тобто трудящих людей, їх здібностей до роботи та засобів виробництва, якими ті користуються, відносин до власності та суспільних відносин, що виникають у зв’язку з виробництвом); соціальний клас (в історичному матеріалізмі соціальні класи були виділені відповідно до розподілу праці); базис (спосіб виробництва матеріальних благ і відповідна йому структура класів, які складають економічну основу суспільства); надбудова (сукупність інститутів суспільства для контролю над експлуатованим класом); еволюція та революція (в ході соціальної революції старі еліти зникають, а їх місце займають нові).