Яке відображення знайшли принципи громадянського рівноправ’я в “Цивільному кодексі” Наполеона?

14.07.2020
Переглядів: 7 209

Цивільний кодекс Наполеона (фр. Code Сivil) – фундаментальний законодавчий акт Франції, який становив велику масштабну кодифікацію громадянських прав і дав потужний початок для подальшого кодифікаційного процесу в багатьох країнах світу. Основні ідеї кодексу були запропоновані Наполеоном. В плані принципів громадського рівноправ’я кодекс був дуже прогресивним. Він відкинув чинні відмінності та привілеї різних класів суспільства (тобто зрівняв у правах королів, дворян та звичайних людей), став однією з основних причин формування нової буржуазної спільноти, закріпив у своїх нормах секуляризаційні сімейні відносини (знизив роль релігії в житті суспільства та сім’ї), недоторканість приватної власності (власність людей не могла бути відчужена державою чи іншою особою незаконно), вільний обов’язок громадянсько-правових договорів. Хоча разом з тим кодекс створив нерівність у шлюбі, де була помітна схильність до патріархального суспільства.