Як розрахувати середній бал атестата?

01.08.2019
Переглядів: 211

З недавніх пір до балів ЗНО додається середній бал шкільного атестату. Тепер учителям потрібно вираховувати середній бал атестату за 12-бальною шкалою й переводити його у 200-бальну шкалу. Середній бал атестату розраховується, як середнє арифметичне річних оцінок з предметів, виставлених у додатку до атестату, та оцінок за державну підсумкову атестацію. Отриманий бал потім потрібно заокруглити до десятих частин бала за 12-бальною шкалою. Середній бал атестата розраховуються за формулою Z:n = середній бал атестату. У цій формулі Z – це сума балів, а n – кількість предметів. Наприклад, учневі виставлено оцінки з 20 предметів, а загальна сума балів – 193. В такому випадку потрібно 193 розділити на 20. Отримуємо різницю 9,65, потім її заокруглюємо до десятих і отримуємо середній бал атестату 9,7 бала. Предмети, від яких учень отримав звільнення, в загальну кількість не враховуються.