Коли ставиться двокрапка?

30.05.2019
Переглядів: 1 435

За сучасними правилами правопису, двокрапка повинна ставитися, якщо перед однорідними членами речення стоїть узагальнююче слово. Це також може бути словосполучення. І те, і інше повинно вказувати на перелік. Двокрапка також ставиться перед однорідними членами речення в тому випадку, коли узагальнюючого слова може не бути, а перед переліком робиться попереджувальна пауза. При цьому однорідні члени речення повинні перераховуватися з перелічувальною інтонацією. Двокрапка також ставиться між двома реченнями, з яких складається безсполучникове складне речення, але якщо друге речення розкриває зміст першого в цілому або одного з його членів. При цьому також повинна вказуватися причина того, про що йде мова в першому реченні. Двокрапка використовується і в математиці, де є позначкою ділення.