Чому дорівнює внутрішня енергія 5 моль одноатомного газу при температурі 27°C?

02.07.2020
Переглядів: 12 265

Оскільки молекули ідеального газу не взаємодіють одна з одною, їх потенціальна енергія вважається нульовою. Внутрішня енергія ідеального газу визначається тільки кінетичною енергією поступового руху його молекул. Для її вирахування необхідно помножити середню кінетичну енергію одного атома на їх кількість. Отримаємо внутрішню енергію ідеального газу: U=i/2*v*R*T. Шукаємо значення та переводимо їх в таблицю CI.

  • v (кількість молей одноатомного газу) = 5 моль
  • Т (абсолютна температура одноатомного газу) = 27 °C = 27 + 273 К = 300 К
  • i (число ступенів свободи одноатомного газу) = 3
  • R (універсальна газова постійна) = 8,31Дж /моль*К

Далі ми підставляємо числа та розв’язуємо завдання:
U = i/2*v*R*T = 3/2*5*8,31*300 Дж = 18 698 Дж ~ 18,7 КДж
Відповідь: внутрішня енергія 5 моль одноатомного газу при температурі 27°C дорівнює 18,7 КДж