Чому у Європі розпочинається весна народів?

19.10.2020
Переглядів: 844

Весною народів заведено називати ряд політичних потрясінь по всій Європі у 1848 році. Це досі залишається найбільш поширена революційна хвиля в європейській історії. Революції виникли з такого різноманіття причин, що важко розглядати їх як наслідки послідовного руху чи сукупності соціальних явищ. Протягом першої половини XIX століття в європейському суспільстві відбувалися численні зміни. Так технологічні зміни революціонізували життя робітничих класів. Популярна преса розширила політичну свідомість, і почали виникати нові цінності та ідеї, такі як народний лібералізм, націоналізм та соціалізм. Деякі історики наголошують на серйозних неврожаях, особливо у 1846 році, які спричинили труднощі серед селян та робітничої міської бідності. Також великі частини шляхти були незадоволені королівським абсолютизмом. Революції носили, по суті, демократичний і ліберальний характер з метою усунення старих монархічних структур та створення незалежних національних держав. Революції поширилися по Європі після першої революції, що була розпочата у Франції. Однак революція не трималася довго. Багато революцій були швидко придушені; десятки тисяч людей були вбиті.