Де утворюються спори?

21.06.2019
Переглядів: 3 167

Спора – це репродуктивна структура в біології, пристосована для поширення і виживання в неактивному стані протягом довгого періоду часу. Спори стають основою життєвого циклу для багатьох рослин і грибів, рідше – для бактерій. Спори утворюються безпосередньо в рослинах. Цей процес називається спорофітом. Одна рослина утворює спори, інша – гамету. Ці стадії постійно чергуються, регулюючи цикл розвитку рослин. Спори також відіграють важливу роль у безстатевому розмноженні рослин. При цьому вони також приймають участь у процесі статевого розмноження у насінних рослин. У цьому випадку доросла рослина виступає спорофітом. Спори також відіграють важливу роль у життєдіяльності грибів. У них вони класифікуються за структурою, в якій відбувається мейоз і утворюються спори. Крім того, багато видів бактерій мають здатність до спороутворення.