Чому кожна фізична теорія має межі застосування?

25.05.2019
Переглядів: 1 357

При вивченні певного фізичного процесу люди не можуть охопити всі явища, що відбуваються під час нього. Люди також не можуть врахувати вплив усіх чинників. Науковці обирають лише ті чинники, що, на їх думку, найбільше впливають на певний процес. Так учені будують модель якогось процесу. Використання цієї моделі допомагає людям пояснити природу багатьох фізичних явищ і скласти закони, яким вони підкоряються. Із сукупності цих законів утворюється вже фізична теорія. Для створення теорії науковці використовують фізичну модель процесу. Однак знання про цей процес обмежуються лише певними фактами. З часом кількість фактів збільшується і вони вже не можуть вкладатися в ту саму теорію. Значить, кожна фізична теорія має свої межі застосування. Нові факти сприяють появі нових теорій, які, в більшості випадків,мають попередню теорію за основну складову.